A A A A A
اول تسالونيکيان ۴
۲
زیرا آگاهید که از جانب عیسای خداوند، چه احکامی به شما داده‌ایم.
2014 کتاب مقدس فارسی

۲
زیرا می دانید به حکم عیسی خداوند چه اوامری به شما دادم.
کتاب مقدس فارسی 2008

۲
***
2005 کتاب مقدس فارسی

۲
زیرا می‌دانید چه احکام از جانب عیسی خداوند به شما دادیم.
کتاب مقدس فارسی 1895