A A A A A
مکاشفه ۳
۱۱
«به‌زودی می‌آیم. آنچه داری، محکم نگه دار تا کسی تاجت را نرباید.
2014 کتاب مقدس فارسی

۱۱
بزودی می آیم، آنچه را داری محکم نگهدار و نگذار کسی تاج تو را بگیرد.
کتاب مقدس فارسی 2008

۱۱
من بزودی خواهم آمد. پس همان نيروی اندكی را كه داری، حفظ كن تا كسی نتواند تاج و پاداش عظيم تو را بگيرد و ببرد.
2005 کتاب مقدس فارسی

۱۱
بزودی می‌آیم، پس آنچه داری حفظ کن مبادا کسی تاج تو را بگیرد.
کتاب مقدس فارسی 1895