A A A A A
يهودا ۱
۱
از یهودا، خادم عیسی مسیح و برادر یعقوب، به فراخواندگانی که در خدای پدر، محبوبند، و برای عیسی مسیح محفوظ نگاه داشته شده‌اند:
۲
رحمت و سلامتی و محبت، به‌فزونی بر شما باد.
۳
ای عزیزان، گرچه اشتیاق بسیار داشتم تا دربارۀ نجاتی که در آن سهیم هستیم به شما بنویسم، امّا لازم دیدم با نوشتن این چند خط، شما را به ادامۀ مجاهده در راه ایمانی برانگیزم که یک بار برای همیشه به مقدسین سپرده شده است.
2014 کتاب مقدس فارسی

۱
از طرف یهودا، غلام عیسی مسیح و برادر یعقوب، به برگزیدگانی که محبوب خدای پدر هستند و در عیسی مسیح محفوظ هستند.
۲
رحمت و سلامتی و محبت در میان شما روز افزون باد.
۳
ای دوستان عزیز، بسیار علاقه داشتم دربارۀ نجاتی که همۀ ما با هم در آن شریک هستیم به شما بنویسم، اما ناگهان احساس کردم که باید شما را تشویق کنم تا از ایمانی که خدا یکبار برای همیشه به مقدسین خود عطا کرده است، دفاع نمائید.
کتاب مقدس فارسی 2008

۱
از طرف «يهودا»، خدمتگزار عيسی مسيح و برادر يعقوب، به مسيحيانی كه محبوب و برگزيدۀ خدای پدر هستند و در عيسی مسيح محفوظ می‌باشند.
۲
از درگاه خدا، برای شما طالب رحمت و آرامش و محبت روزافزون می‌باشم.
۳
ای عزيزان، در نظر داشتم دربارۀ نجاتی كه خداوند به ما عطا فرموده، مطالبی برايتان بنويسم. اما اكنون لازم می‌بينم، مطلب ديگری بجای آن بنويسم تا شما را ترغيب نمايم از آن حقيقتی كه خدا يكبار برای هميشه به مقدسين خود عطا كرد، با جديت تمام دفاع كنيد.
2005 کتاب مقدس فارسی

۱
یهودا، غلام عیسی مسیح و برادر یعقوب، به خوانده‌شدگانی که در خدای پدر حبیب وبرای عیسی مسیح محفوظ می‌باشید.
۲
رحمت و سلامتی و محبت بر شما افزون باد.
۳
‌ای حبیبان، چون شوق تمام داشتم که درباره نجات عام به شما بنویسم، ناچار شدم که الان به شما بنویسم و نصیحت دهم تا شما مجاهده کنیدبرای آن ایمانی که یک بار به مقدسین سپرده شد.
کتاب مقدس فارسی 1895