A A A A A
يهودا ۱
۲۰
امّا شما ای عزیزان، خویشتن را بر ایمان بس مقدّس خود بنا کنید و در روح‌القدس دعا نمایید
2014 کتاب مقدس فارسی

۲۰
ای عزیزان، در ایمان بسیار مقدس تان، ثابت باشید و در آن پیشرفت کنید. با هدایت روح القدس دعا نمائید،
کتاب مقدس فارسی 2008

۲۰
اما شما ای عزيزان، زندگی خود را بر پايۀ ايمان بنا نماييد، و به ياری روح‌القدس عبادت كنيد.
2005 کتاب مقدس فارسی

۲۰
اما شما‌ای حبیبان، خود را به ایمان اقدس خود بنا کرده و در روح‌القدس عبادت نموده،
کتاب مقدس فارسی 1895