A A A A A
اول تسالونيکيان ۴
۱
دیگر اینکه، ای برادران، شما از ما آموختید که چگونه باید رفتار کنید تا خدا را خشنود سازید، همان‌گونه که چنین نیز می‌کنید. اکنون به نام عیسای خداوند از شما استدعا داریم و اندرزتان می‌دهیم که در این باره هر چه بیشتر تلاش کنید.
۲
زیرا آگاهید که از جانب عیسای خداوند، چه احکامی به شما داده‌ایم.
۳
ارادۀ خدا این است که مقدّس باشید: خود را از بی‌عفتی دور نگاه دارید.
2014 کتاب مقدس فارسی

۱
دیگر اینکه ای برادران، شما از ما آموختید که چگونه باید زندگی کنید تا خدا را خشنود سازید و شما هم البته از آن پیروی می کنید. اکنون به نام عیسی خداوند از شما استدعا و التماس می کنم که بیش از پیش مطابق آن زندگی کنید.
۲
زیرا می دانید به حکم عیسی خداوند چه اوامری به شما دادم.
۳
خواست خدا این است که شما پاک باشید و از روابط جنسی غیر مشروع بپرهیزید.
کتاب مقدس فارسی 2008

۱
برادران عزيز، اجازه بدهيد نكتۀ ديگری نيز اضافه كنم: شما بخوبی می‌دانيد كه چگونه در زندگی خود، خدا را خشنود سازيد، زيرا احكامی را كه از جانب عيسای خداوند به شما داده‌ايم، می‌دانيد. اما به نام عيسای خداوند از شما تقاضا می‌كنم كه در اين خصوص كوشش بيشتری بنماييد.
۲
***
۳
زيرا اراده و خواست خدا اينست كه پاک باشيد و از هر نوع فساد جنسی خود را دور نگاه داريد.
2005 کتاب مقدس فارسی

۱
خلاصه‌ای برادران، از شما در عیسی خداوند استدعا و التماس می‌کنیم که چنانکه از ما یافته‌اید که به چه نوع باید رفتار کنیدو خدا را راضی سازید، به همانطور زیادتر ترقی نمایید.
۲
زیرا می‌دانید چه احکام از جانب عیسی خداوند به شما دادیم.
۳
زیرا که این است اراده خدا یعنی قدوسیت شما تا از زنا بپرهیزید.
کتاب مقدس فارسی 1895