A A A A A
اول تسالونيکيان ۴
۱۰
و براستی که همۀ برادران را در سرتاسر مقدونیه محبت می‌کنید. با این همه، ای برادران، ترغیبتان می‌کنیم که هر چه بیشتر چنین کنید.
2014 کتاب مقدس فارسی

۱۰
و شکی نیست که در تمام مقدونیه شما با همۀ برادران همین طور رفتار می کنید، اما ای برادران، از شما درخواست می کنم که محبت شما روز به روز بیشتر گردد.
کتاب مقدس فارسی 2008

۱۰
البته شما محبت خود را به تمام مسيحيان ايالت «مقدونيه» نشان داده‌ايد؛ با وجود اين، ای برادران عزيز، از شما تقاضا می‌كنيم ايشان را بيش از اين محبت كنيد.
2005 کتاب مقدس فارسی

۱۰
و چنین هم می‌کنید با همه برادرانی که در تمام مکادونیه می‌باشند. لیکن‌ای برادران از شما التماس داریم که زیادتر ترقی کنید.
کتاب مقدس فارسی 1895