A A A A A
هوزيا ۱۲
۵
یهوه، خدای لشکرها، آن که یهوه نامِ به یاد ماندنی اوست!
2014 کتاب مقدس فارسی

۵
خداوند، خدای قادر مطلق است که نامش «یهوه» خداوند است.
کتاب مقدس فارسی 2008

۵
همان خدای قادر متعال كه نامش «يهوه» است.
2005 کتاب مقدس فارسی

۵
اما خداوند، خدای لشکرهاست و یادگاری او یهوه است.
کتاب مقدس فارسی 1895