A A A A A
امثال ۵
۸
راه خویش از او دور نگاه دار و به درِ خانه‌اش نزدیک مشو.
2014 کتاب مقدس فارسی

۸
به این قبیل زنان نزدیک نشوید و حتی نزدیک خانۀ آن ها هم نروید.
کتاب مقدس فارسی 2008

۸
از چنين زنی دوری كنيد. حتی به در خانه‌اش هم نزديک نشويد،
2005 کتاب مقدس فارسی

۸
طریق خود را از او دور ساز، و به در خانه اونزدیک مشو.
کتاب مقدس فارسی 1895