A A A A A
امثال ۳۱
۹
دهان بگشا و عادلانه داوری کن؛ فقیران و نیازمندان را دادرسی نما.»
2014 کتاب مقدس فارسی

۹
دهان خود را باز کن و با عدالت داوری کن و به کمک مردم فقیر و مسکین بشتاب.
کتاب مقدس فارسی 2008

۹
دهان خود را باز كن و به انصاف داوری نما و به داد فقيران و محتاجان برس.
2005 کتاب مقدس فارسی

۹
دهان خود را باز کرده، به انصاف داوری نما، و فقیر و مسکین را دادرسی فرما.
کتاب مقدس فارسی 1895