A A A A A
روميان ۹
۲۴
این ظروفِ مورد رحمت، ما را نیز که از سوی او فرا خوانده شده‌ایم، شامل می‌شود، نه تنها از یهودیان، بلکه از غیریهودیان نیز.
2014 کتاب مقدس فارسی

۲۴
حتی به ما، یعنی کسانی را که او نه تنها از میان قوم یهود بلکه از میان ملت های غیر یهود نیز فراخوانده است؟
کتاب مقدس فارسی 2008

۲۴
***
2005 کتاب مقدس فارسی

۲۴
و آنها را نیزدعوت فرمود یعنی ما نه از یهود فقط بلکه ازامت‌ها نیز.
کتاب مقدس فارسی 1895