A A A A A
روميان ۱۲
۲۱
مغلوب بدی مشو، بلکه بدی را با نیکویی مغلوب ساز.
2014 کتاب مقدس فارسی

۲۱
مغلوب بدی نشوید، بلکه بدی را با خوبی مغلوب سازید.
کتاب مقدس فارسی 2008

۲۱
اجازه ندهيد بدی بر شما چيره شود، بلكه با نيكی كردن، بدی را مغلوب سازيد.
2005 کتاب مقدس فارسی

۲۱
مغلوب بدی مشو بلکه بدی را به نیکویی مغلوب ساز.
کتاب مقدس فارسی 1895