A A A A A
امثال ۴
۲۳
دل خویش را با مراقبتِ تمام پاس بدار، زیرا سرچشمۀ امور حیاتی است.
2014 کتاب مقدس فارسی

۲۳
توجه داشته باش که احساسات و دل خود را حفظ کنی، زیرا تمام جنبه های زندگی ترا تحت تأثیر خود قرار می دهند.
کتاب مقدس فارسی 2008

۲۳
مواظب افكارت باش، زيرا زندگی انسان از افكارش شكل می‌گيرد.
2005 کتاب مقدس فارسی

۲۳
دل خود را به حفظ تمام نگاه دار، زیرا که مخرج های حیات ازآن است.
کتاب مقدس فارسی 1895