A A A A A
امثال ۴
۱۳
رهنمود را به چنگ گیر و آن را فرو مگذار؛ پاسش بدار، زیرا که حیات توست.
2014 کتاب مقدس فارسی

۱۳
نصایح مرا همیشه به خاطر داشته باش. آن ها را فراموش مکن، چونکه آن ها ترا به زندگی واقعی می رسانند.
کتاب مقدس فارسی 2008

۱۳
آنچه را كه آموخته‌ای حفظ كن و آن را از دست نده؛ آن را نگه‌دار، زيرا حيات توست.
2005 کتاب مقدس فارسی

۱۳
ادب را به چنگ آور و آن را فرو مگذار. آن را نگاه دار زیرا که حیات تو است.
کتاب مقدس فارسی 1895