A A A A A
ايوب ۳۵
۱۵
پس حال، چون او در خشم خود جزا نمی‌دهد، و گناه را بسیار در نظر نمی‌آورد،
2014 کتاب مقدس فارسی

۱۵
تو فکر می کنی که خدا بدکاران را جزا نمی دهد و به گناه شان توجه نمی کند.این حرفها همه پوچ و بی معنی اند و تو از روی نادانی حرف می زنی.
کتاب مقدس فارسی 2008

۱۵
می‌گويی: «خدا گناهكار را مجازات نمی‌كند و به گناهان او توجهی ندارد.»
2005 کتاب مقدس فارسی

۱۵
و اما الان از این سبب که درغضب خویش مطالبه نمی کند و به کثرت گناه اعتنا نمی نماید،از این جهت ایوب دهان خودرا به بطالت می‌گشاید و بدون معرفت سخنان بسیار می‌گوید.»
کتاب مقدس فارسی 1895