A A A A A
ايوب ۲۴
۱۷
برای جملۀ ایشان تاریکیِ غلیظ همچون صبح است، چراکه مونسِ ترسهای تاریکیِ غلیظند.
2014 کتاب مقدس فارسی

۱۷
«شخص شریر دستخوش سیل و طوفان می شود و مُلک و زمین او مورد لعنت خدا قرار می گیرد و بی ثمر می ماند.
کتاب مقدس فارسی 2008

۱۷
شب تاريک برای آنها همچون روشنايی صبح است، زيرا با ترسهای تاريكی خو گرفته‌اند.
2005 کتاب مقدس فارسی

۱۷
زیرا صبح برای جمیع ایشان مثل سایه موت است، چونکه ترسهای سایه موت رامی دانند.
کتاب مقدس فارسی 1895