A A A A A
Matteus 1
1
***
2
Abraham fikk Isak (å le); Isak fikk Jakob (hæl-griper eller fortrenger); Jakob fikk Judas (han skal bli roset) og brødrene hans;
3
Judas fikk Peres (en gjennombrytning) og Serah (en oppstandelse) ved Tamar (palmetre); Peres fikk Hesron (innkapslet); Hesron fikk Aram (høy);
Brød Nye Testamente 2011

1
Dette er ættetavla til Jesus Kristus, Davids son og Abrahams son:
2
Abraham fekk sonen Isak, Isak fekk Jakob, Jakob fekk Juda og brørne hans.
3
Juda fekk sønene Peres og Serah med Tamar. Peres fekk sonen Hesron, Hesron fekk Aram,
Norsk Bibel (Nynorsk) 2011

1
Ættetavle for Jesus Messias, Davids sønn, Abrahams sønn:
2
Abraham fikk sønnen Isak. Isak fikk Jakob. Jakob fikk Juda og hans brødre.
3
Juda fikk sønnene Peres og Serah med Tamar. Peres fikk Hesron. Hesron fikk Ram.
Norsk Bibel (NB) 2007

1
Dette er ættetavlen til Jesus Kristus, Davids sønn og Abrahams sønn:
2
Abraham fikk sønnen Isak, Isak fikk Jakob, Jakob fikk Juda og brødrene hans,
3
Juda fikk sønnene Peres og Serah med Tamar, Peres fikk Hesron, Hesron fikk Aram,
Norsk Bibel 1978/85 Bokmål (N78BM)

1
Jesu Kristi, Davids sønns, Abrahams sønns ættetavle:
2
Abraham fikk sønnen Isak; Isak fikk sønnen Jakob; Jakob fikk Juda og hans brødre;
3
Juda fikk sønnene Peres og Serah med Tamar; Peres fikk sønnen Hesron; Hesron fikk sønnen Ram;
Norsk Bibel 1930

1
Soga um Jesus Kristus. Davids son og Abrahams son.
2
Abraham fekk sonen Isak, og Isak fekk sonen Jakob, og Jakob fekk Juda og brørne hans,
3
og Juda fekk sønerne Peres og Zerah med Tamar, og Peres fekk sonen Hesron, og Hesron fekk sonen Ram,
Norsk Bibel 1921