A A A A A

Deotoronomia 28

41
Hiteraka zazalahy sy zazavavy ianao, nefa tsy ho anao ireny, fa ho lasan-ko babo.
Malagasy Bible 1865