Instagram
English
A A A A A

Deotoronomia 28

14
Ary aza miala amin'ny teny rehetra izay andidiako anao anio, na ho amin'ny ankavanana, na ho amin'ny ankavia, hanaraka andriamani-kafa ka hanompo azy.
Malagasy Bible 1865