A A A A A
Matio 1
1
Ny filazana ny razan'i Jesosy Kristy, zanak'i Davida zanak'i Abrahama.
2
Abrahama niteraka an'i Isaka; ary Isaka niteraka an'i Jakoba; ary Jakoba niteraka an'i Joda mirahalahy avy;
3
ary Joda niteraka an'i Fareza sy Zara tamin'i Tamara; ary Fareza niteraka an'i Hezrona; ary Hezrona niteraka an-dRama;
Malagasy Bible 1865