A A A A A

Joda 1

8
Kanefa toy izany koa, ireo dia manonofy ka mandoto ny nofo sady mandà ny manana fahalehibiazana ary miteny ratsy ny manana voninahitra. [ Gr. manao blasfemia; izahao Mat. IX 3]
Malagasy Bible 1865