A A A A A

Joda 1

4
Fa misy olona sasany efa niditra misokosoko, izay voasoratra fahiny ho amin'izany fahamelohana izany, dia olona ratsy fanahy izay mamadika ny fahasoavan'Andriamanitsika ho fijejojejoana sady nandà ny Andrian-tokana, dia Jesosy Kristy Tompontsika. [ Na: mandà ny Andrian-tokana sy Jesosy Kristy Tompontsika]
Malagasy Bible 1865