A A A A A

Deotoronomia 28

66
Ar ny ainao hihevingevina eo anatrehanao; dia hatahotra andro aman'alina ianao ka tsy hanampo izay ho velona.
Malagasy Bible 1865