A A A A A

Deotoronomia 28

60
Dia haveriny aminao indray ny aretin'i Egypta rehetra, izay natahoranao ka hiraikitra aminao ireny.
Malagasy Bible 1865