A A A A A

Deotoronomia 28

43
Ny vahiny eo aminao hisandratra ho ambony dia ambony noho ianao, fa ianao kosa hietry ho ambany dia ambany.
Malagasy Bible 1865