A A A A A

Deotoronomia 28

40
Hanana hazo oliva amin'ny taninao rehetra ianao, nefa tsy hihosotra diloilo; fa hihintsana ny olivanao.
Malagasy Bible 1865