A A A A A

Deotoronomia 28

38
Voan-javatra betsaka no ho entinao hambolena any an-tsaha, fa kely kosa no hangoninao, satria ho lanin'ny valala ireny.
Malagasy Bible 1865