A A A A A

Deotoronomia 28

37
Dia ho figagana sy ohabolana ary ho ambentinteny ianao any amin'ny firenena rehetra izay hitondran'i Jehovah anao.
Malagasy Bible 1865