A A A A A

Deotoronomia 28

27
Hamelin'i Jehovah anao ny vain'i Egypta sy ny tomboka sy ny hatina ary ny hazaka (izay tsy azom-panafody);
Malagasy Bible 1865