A A A A A

Deotoronomia 28

26
Ary ny fatinao hohanin'ny voro-manidina rehetra sy ny bibi-dia, ka tsy hisy hanaitaitra azy.
Malagasy Bible 1865