A A A A A

Deotoronomia 28

24
Hataon'i Jehovah vovoka sy jofo ny ranonorana amin'ny taninao; avy any an-danitra no hidinan'izany aminao mandra-paharinganao.
Malagasy Bible 1865