A A A A A

Deotoronomia 28

2
ary ho tonga aminao sy ho azonao izao fitahiana rehetra izao, raha mihaino ny feon'i Jehovah Andriamanitrao ianao
Malagasy Bible 1865