A A A A A

Deotoronomia 28

17
Hozonina ny haronao sy ny vilia fanaova-mofonao.
Malagasy Bible 1865