A A A A A

Deotoronomia 15

1
[Ny amin'ny taom-panafahana] Ary isam-pito taona dia manaova fanafahana ianao.
2
Ary izao no ho fomban'ny fanafahana: Ny tompon-trosa rehetra izay nampanàna vola tamin'ny namany dia hamoy izany; tsy hanery ny namany izay rahalahiny handoa izy, satria efa voantso ny fanafahan'i Jehovah.
3
Ny olona hafa firenena ihany no azonao terena handoa; fa izay anao amin'ny rahalahinao kosa dia hafoinao;
Malagasy Bible 1865