A A A A A

Deotoronomia 15

23
Kanefa ny ràny no aza hanina, fa aidino amin'ny tany toy ny rano.
Malagasy Bible 1865