A A A A A

Deotoronomia 13

1
Izay rehetra andidiako anareo dia tandremo mba harahina; aza ampianao izany, ary aza anesoranao.
Malagasy Bible 1865