A A A A A

Nomery 5

28
Nefa kosa, raha tsy voaloto ravehivavy, fa madio, dia ho afaka izy ka hanan'anaka.
Malagasy Bible 1865