A A A A A

Daniela 7

26
Fa hipetraka ny Mpitsara, ary hesorina ny fanapahany, ka horavana sy hosimbana hatramin'ny farany izy.
Malagasy Bible 1865