A A A A A

Tonon Kiran'i Solomona 5

12
Ny masony dia tahaka ny voromailala eo anilan'ny sakeli-drano, mandro amin'ny ronono sady tahaka ny vato soa alatsaka an-tranontranony izy.
Malagasy Bible 1865