A A A A A

Mpitoriteny 9

10
Izay rehetra azon'ny tananao atao dia ataovy amin'ny herinao; fa tsy misy asa, na hevitra, na fahalalana, na fahendrena, any amin'ny fiainan-tsi-hita izay alehanao.[Heb. Sheola]
Malagasy Bible 1865