A A A A A

Salamo 30

6
Ary hoy izaho, raha mbola niadana: tsy hangozohozo mandrakizay aho.[Heb: Na: noho ny fiadanako]
Malagasy Bible 1865