A A A A A
Salamo 113
3
Hatramin'ny fiposahan'ny masoandro ka hatramin'ny filentehany No hoderaina anie ny anaran'i Jehovah.
Malagasy Bible 1865