A A A A A

1 Tantara 9

41
Ary ny zanakalahin'i Mika dia Pitona sy Maleka sy Tarea ary Ahaza.[Izahao viii. 35]
Malagasy Bible 1865