A A A A A
1 Napeturo 1
2
Nlhuku Athithi ahoukumihani mwaatti wo uttuna wawe, nkamwaahapihiya wo Iphumu awe, mmwe mwanrumelhelha Yesu Kuristo ni uhapihiya wo iphome awe. Kinoulhapelhelhani nnema ni mpuha mwinchi.
Makhuwa Bible 2015