A A A A A
1 Napeturo 1
4
ninoweherera ihu upatta. Nhakhu uhinonta ama unanara ama uwalhawalha ushungiye wa attu awe. Nnema unishungenre awe Nlhuku wiirimu.
Makhuwa Bible 2015