A A A A A
Nayakhobo 5
17
Naeliya yaari o makhalhelho anolhikaana thoko hii. Yayo aholhapelha wo ukuruvalhelha wiira ipulha ihirupe, ni iyo khayaarumpe velhaponi wo iyaakha taaru ni nusu.
Makhuwa Bible 2015