A A A A A
Nayakhobo 5
10
Ashilhoko aka mwoopuwelheke anamilhohi oolhumacha nttenga ukhuma wa Athithi, mwooneke chera aya wo uvilhelha mu uhuvihiyani, ni inyu mwaatwariheke yayo etu.
Makhuwa Bible 2015