A A A A A
Nayakhobo 4
4
Inyu mwaati o ulhuva va! Khanchuwenlhe wiira uttuna chittu cho mwiilhaponi mu phi wiipanga amalhaponi a Nlhuku? Paahi etu ntu nottuna chittu cho mwiilhaponi yoyo heepanga mmalhaponi a Nlhuku.
Makhuwa Bible 2015