A A A A A
2 Natim 4
8
Ittu ihalhenlhe vano phi uttuviya wo makhalhelho oombone mmiholho wa Nlhuku akhanlhe aka. Mphumburu unohalha aya ukiwariha Athithi, O uhukumulha e ikekhiaye nenno nihuku nno. Kihikhalhaka mii vekha aka nansho ni attu onkhaye attunne uweherera ukhumelhelha waya.
Makhuwa Bible 2015