A A A A A
2 Natim 4
5
Nansho inyuva nkhalheke miitho wo kila iphiro, nvilhelheke vanohuva inyu, mpangeke ntheko inyu wo uhimiacha Malhove Orera, mpangeke ntheko inyu uyo rata.
Makhuwa Bible 2015