A A A A A
2 Natim 4
21
Mmweeke uno chitema uhinaaya nlhaalha wo uririya. Mpochereke isalamu chi Naeubulo ni Napude ni Nalinusi ni Nakilaudiya vamoka ni manyaalhoko ihu anrumelhenlhe Kuristo akina.
Makhuwa Bible 2015